Världens barn

Lindvalls Chark har i år 90 års jubileum Vår äldsta anställd, Palle Lindvall fyllde 90 år i juli 2015.

Vi har 90 heltidsanställda.  

Siffran 90 är genomgående ovan och att bidra med 90, 900 eller 9000 kronor känns lite klent med så många anställda så vi på Lindvalls Chark bidrar med 1000 kr / anställd.  

Vårt bidrag till Världens barn är 90.000 kronor.

"Vänlighet är den kedja av vilken samhället hålls ihop"