Så gör vi korv

Kött och kryddor som ska vara i korven vägs upp.

Ingredienserna läggs i en hack och görs till en smet.

Smeten fylls på i korvmaskinerna och blir korv.

Korven röks i stora rökskåp .

Den skinnfria korven skalas.  

Korven packas automatiskt eller för hand .

Alla produkter går igenom en metalldetektor.

På färdigvarulagret hamnar alla färdiga produkter. 

Ordrarna packas.

För att sedan lastas ut och fraktas till alla våra kunder.