Logotyper

Välj EPS- formatet för nedladdning för bästa resultat. Detta format är 
"skalbart" , det går alltså att förstora eller förminska utan att förlora i kvalitet.